Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng ở Việt Nam với Sấm Trạng Trình trở thành lời nhắc nhở kinh điển của người xưa về một đại nạn kinh thiên động địa đối với nhân loại. Tuy nhiên, lời tiên tri về “chủ quyền biển Đông” hẳn không có nhiều người biết đến

Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: TH)

Trong bối cảnh tình hình hình biển Đông diễn biến phức tạp thời gian gần đây, giới nghiên cứu ở Việt Nam đã nhiều lần nhắc đến 2 câu thơ mang tính dự báo thiên tài của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

Hai câu thơ này được trích từ bài “Cự Ngao Đới Sơn” trong “Bạch Vân Am Thi Tập” của ông.

Nguyên văn bài thơ:

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,

Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.

Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,

Trước cước trào vô quyển địa thanh.

Vạn lý Đông minh quy bả ác,

Ức niên Nam cực điện long bình.

Ngã kim dục triển phù nguy lực,

Vãn khước quan hà cựu đế thành.

Dịch nghĩa:

Con rùa lớn đội núi

Nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy,

Con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.

Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời

Bấm chân xuống, sóng cuồn cuộn không dội tiếng vào đất.

Biển Đông vạn dặm đưa về nắm trong bàn tay,

Muôn năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.

Ta nay muốn thi thố sức phù nguy,

Lấy lại quan hà, thành xưa của nhà vua.

Dịch thơ:

Con rùa lớn đội núi

Núi tiên biển biếc nước trong xanh,

Rùa lớn đội lên non nước thành.

Đầu ngẩng trời dư sức vá đá,

Dầm chân đất sóng vỗ an lành.

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,

Đất Việt muôn năm vững trị bình.

Chí những phù nguy xin gắng sức,

Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình.

(Bản dịch của Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai)

Theo Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam, và cũng là nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, bài thơ trên đã tồn tại hơn 500 năm, nhưng tính thời sự lại càng nổi rõ vào thời này, như thể cụ Trạng Trình đang nói với con cháu ông là chúng ta hôm nay. Bài thơ vốn ban đầu là để nói cái chí của cụ Trạng Trình, nhưng bao hàm một tư tưởng chiến lược:

“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

Ông Mai cho rằng, hai câu thơ đề cập về bảo vệ chủ quyền Biển Đông, thể hiện cái tâm thức biển đảo của người Việt.

Tự ngàn xưa, đối với người Việt, vạn dặm biển Đông phải nắm lấy trong lòng bàn tay. Cha ông đã làm được như vậy, thì con cháu cũng mà phải làm được như vậy – làm chủ được biển Đông. Có như thế thì muôn đời cõi trời, đất nước Nam này sẽ vững vàng trong cảnh thanh bình thịnh trị lớn lao.

“Câu thơ cuối bài của cụ ‘ta nay cũng muốn đem sức phò nguy’ chính là nói về chúng ta trong những nhiệm vụ làm chủ biển Đông hôm nay vậy”, ông Mai nói.

Tất nhiên chúng ta sẽ không thể và không phải làm chủ biển Đông với một thứ phản văn hóa, nghĩa là muốn làm chủ với tư tưởng bá quyền, độc chiếm. Tinh thần làm chủ của dân tộc Việt là bảo vệ sự lương thiện và cuộc sống an sinh của người dân, kiên quyết trước sự xâm lăng sai trái của ĐCSTQ vì mục đích bất nhân bất nghĩa. Muốn khuấy động lòng người gây rối loạn để thừa cơ trục lợi, cố duy trì quyền lực vốn đang lụi tàn.

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), hiệu là Bạch Vân cư sĩ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Đậu Trạng nguyên rồi làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công, nên dân gian quen gọi ông là Trạng Trình.

Người đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông, và gọi chung là “Sấm Trạng Trình”.

Minh Dự (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Phương Tây