“Nếu chẳng một phen lạnh thấu xương, hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương”, câu thơ bất hủ này trăm ngàn đời vẫn còn truyền xướng. Tác giả chính là Hoàng Bá thiền sư, một tu sĩ thời đại nhà Đường, cũng là một nhà tiên tri kiệt xuất.

Hoàng Bá thiền sư. (Ảnh qua NTDTV)

Hoàng Bá Hi Vận, là người ở Phúc Châu, Phúc Kiến. Ông từ nhỏ đến núi Hoàng Bá xuất gia, vì ham mê núi Hoàng Bá, sau này lúc giảng pháp ông dùng tên Hoàng Bá, người đời tôn xưng ông là Hoàng Bá thiền sư.

Lúc ấy, Hoàng Bá thiền sư là một nhân vật rất có ảnh hưởng, đệ tử trong môn của ông nhiều vô kể, ông thậm chí còn làm sư phụ của Đường Tuyên Tông Lý Thầm, Tướng quốc Bùi Hưu. Bài thơ dự ngôn chuẩn xác của Hoàng Bá thiền sư tên “Thiền sư thi” chính là do Bùi Hưu đích thân ghi chép lại.

Bài thơ dự ngôn của Hoàng Bá thiền sư là do Tướng quốc Bùi Hưu đích thân chép lại. (Ảnh minh họa qua bldaily.com)

Người thầy của hoàng đế

Trước khi Đường Tuyên Tông Lý Thầm lên ngôi, vì để lánh nạn đã từng có thời gian ông xuất gia. Vào thời niên thiếu, Lý Thầm có một lần bò tới giường của anh trai Đường Mục Tông, làm ra vẻ thần thái giống như đang tiếp kiến đại thần, Mục Tông thấy vậy khen ngợi không dứt.

Lúc Đường Vũ Tông tại vị, nhớ lại sự kiện này, đối với em trai sinh lòng đố kỵ, muốn hại chết Lý Thầm. Vì tránh tai ương, Lý Thầm xuất gia làm tăng, trở thành đệ tử rất mực kính trọng Hoàng Bá thiền sư, theo ông học pháp thiền. Vì để khai khiếu cho Lý Thầm, Hoàng Bá thiền sư từng đánh ông ba trận.

Hoàng Bá thiền sư môn đồ rất đông, ông từng là thầy của hoàng đế và thừa tướng. (Ảnh minh hoạ qua comuseum.com)

Người thầy của thừa tướng

Một người đệ tử khác của Hoàng Bá thiền sư là Bùi Hưu, ông là tướng quốc của đại Đường, đối với người đời ông là vị đại thần trung hậu thật thà. Lúc Bùi Hưu đảm nhiệm chức Thích sử của Hồng châu, kết bạn với Hoàng Bá thiền sư. Lúc ấy, Hoàng Bá thiền sư tu hành ở tịnh xá tại núi Hoàng Bá, mỗi ngày lẫn trong các vị tăng khác, làm một số việc quét dọn, gánh nước, nhóm lửa, nấu cơm,.. Bùi Hưu một lòng tu Phật, nhưng lại không nắm được điều chính yếu của tu hành, Hoàng Bá thiền sư đã hướng dẫn ông về nhiều mặt.

Hoàng Bá thiền sư từng nói với ông: “Hiện nay người tu hành càng ngày càng xem trọng biểu hiện bề ngoài, lại không nhìn vào trong tâm của bản thân, giống như đang chạy theo hướng ngược lại vậy. Nếu như có thể buông bỏ dáng vẻ tư thái, cam tâm tình nguyện làm một hạt cát nhỏ, nhìn thấy Thần Phật ở khắp trời đi qua cạnh mình, hạt cát sẽ không sinh hoan hỉ; nhìn thấy từng đàn dê bò kiến sâu chà đạp lên mình, hạt cát cũng sẽ không sinh giận dữ; nhìn thấy trân bảo kỳ dị muôn màu rực rỡ, hạt cát sẽ không sinh lòng tham lam trân bảo, chiếm lấy cho mình; nhìn thấy phân nước tiểu dơ bẩn chảy qua, hạt cát cũng không dậy lòng chán ghét. Trong mắt hạt cát, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài không có gì phân biệt, đối xử như nhau, tâm trí tự nhiên viên minh phổ chiếu, đây vốn là tâm thanh tịnh đó”.

Dưới sự khuyên bảo của Hoàng Bá thiền sư, Bùi Hưu dần dần lý giải ý nghĩa to lớn của Phật Pháp, người đời gọi Bùi Hưu là “Hà Đông đại sĩ”, “Thừa tướng sa môn”. Lúc bấy giờ ở triều Đường, từ hoàng đế, thừa tướng tới dân chúng đều rất tôn sùng Hoàng Bá thiền sư.

Tác phẩm trên giấy lụa hồng “ẩn cư thập lục quan”, tại bảo tàng Cố Cung Đài Loan. (Ảnh: epochtimes.com)

“Thiền sư thi” là dự ngôn về Đảng Cộng sản Trung Quốc ở ngàn năm sau

Đường Vũ Tông năm thứ 2 Hội Xương (năm công nguyên 842), Hoàng Bá thiền sư khẩu truyền 14 bài “Thiền sư thi”, do thừa tướng Bùi Hưu tự mình ghi chép. 14 bài thơ này tiên đoán các sự kiện lớn ở mỗi triều đại sau triều Đường, tiên đoán một cách chuẩn xác sự diệt vong của triều Minh, niên hiệu của hoàng đế triều đại nhà Thanh, vận động Thái Bình Thiên Quốc, 8 năm kháng chiến, việc Quốc Dân Đảng đến ở lại Đài Loan, các sự kiện trọng đại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đoạt quyền.

Bởi vì toàn bộ thơ khá dài, chúng ta chỉ xem một số sự kiện lớn gần thời đại của chúng ta, điều này có thể thấy được năng lực tiên đoán tinh thâm của Hoàng Bá thiền sư, qua đó cũng chứng tỏ Phật Pháp thần thông là sự thật chứ không phải mê tín.

Những dự ngôn chuẩn xác của Hoàng Bá thiền sư là minh chứng cho Phật Pháp thần thông là có thật, không phải mê tín.(Ảnh minh họa qua NTDTV)

Bài thơ thứ 11 dự ngôn như sau:

Hồng kê đề hậu quỷ sinh sầu
Bảo vị phân tranh bán bích hưu
Hạnh hữu kim ngao năng đới chủ
Kỳ phân bát diện há Tần Châu

Tạm dịch:

Gà đỏ gáy rồi ma quỷ sầu
Ngôi báu phân tranh nửa tường hết
May có ngao vàng còn chở chủ
Cờ chia tám hướng xuống Tần Châu

“Hồng kê” (Gà đỏ) là chỉ hình dạng bản đồ Trung Quốc ngày nay. Ý nghĩa của bài thơ này là ĐCSTQ và Stalin nội thông ngoại hợp, lừa chính quyền Dân Quốc, dùng áp lực tách khu vực Ngoại Mông ra khỏi Trung Quốc, vu oan giá họa cho Tưởng Giới Thạch. Bản đồ Trung Quốc từ hình dáng lá hải đường đã biến thành hình con gà trống. Chữ “hồng” trong “hồng kê” cũng dự ngôn chính quyền ĐCSTQ tàn sát người qua các cuộc vận động, nơi đâu cũng một màu đỏ, khiến ma quỷ đều sinh sầu oán.

Sau khi ĐCSTQ trỗi dậy, đại chiến với quân đội của Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng thất bại, không thể nào giữ được một nửa giang sơn (bán bích – nửa tường). May mắn còn có ngao vàng (kim ngao) trên biển (ngụ ý Đài Loan) vẫn có thể mang chủ cũ của Trung Nguyên. Cuối cùng ĐCSTQ chia làm 8 lộ đánh hạ Trung Quốc.

“Hồng kê” (Gà đỏ) là chỉ hình dạng bản đồ Trung Quốc ngày nay. (Ảnh: Shutterstock)

Bài thơ thứ 12 dự ngôn như sau:

Trung hưng sự nghiệp phó lân nhi
Thỉ hậu dương tiền diệu đức nghi
Kế thống thiên an tam thập lục
Tọa khán cảnh ngoại huyết như nê

Tạm dịch:

Sự nghiệp trung hưng cậy kỳ lân
Trước trâu sau lợn sáng đức nghi
Kế thống thiên an ba mươi sáu
Ngồi xem bên ngoài máu như bùn

Tưởng Giới Thạch sau khi làm chủ Đài Loan, ông tuổi già nhưng vẫn không quên trùng hưng sự nghiệp, cuối cùng chưa thể thực hiện, đành phải đem hy vọng ký thác vào “Lân nhi” trên thân Tưởng Giới Thạch. Trong những năm thuộc “Tí” (Lợn sau trâu trước), Tưởng Giới Thạch chính thức kế vị (chính là “Diệu Đức Nghi”), khiến cục diện chính phủ quốc dân Đài Loan giữ gìn được 36 năm (từ 1949 đến 1985).

Trong khoảng thời gian này, ĐCSTQ lại tàn sát người Trung Quốc, cải cách ruộng đất giết địa chủ; cải tạo công thương giết nhà tư bản; giải quyết vấn đề tôn giáo giết đoàn thể; chỉnh đốn phần tử trí thức tiến hành “Phản cánh hữu” cùng với mười năm Cách mạng Văn hóa giết người hàng loạt. Một loạt sự kiện giết chóc, làm cho sáu trăm ngàn đến tám ngàn vạn sinh mệnh vô tội bị chết. Đối mặt cục diện đại lục “bùn như máu”, chính phủ Quốc Dân chỉ có thể nhìn mà bất lực.

Bài viết đến đây khá dài rồi, nên chỉ tạm liệt kê hai bài thơ, dùng để chứng minh năng lực tiên đoán cao thâm của Hoàng Bá thiền sư, cả cuộc đời ông thật sự là một câu chuyện truyền kỳ!

Natalie, theo Epoch Times

Danh Mục : Phương Đông