Văn hóa

Thần thoại về tạo hoá

Tổ tiên của chúng ta chính xác tới từ đâu? Lúc ban đầu không có gì trong vũ trụ ngoại trừ một mớ hỗn độn: không ánh sáng và âm thanh. Bức tượng ...

Mạch Đạo Lục gặp dị nhân

Đạo sĩ triều Tống Mạch Đạo Lục nguyên là một hoạn quan. Một lần ông cưỡi ngựa ra ngoài cửa Tây Thủy Môn của kinh thành để mua gỗ cho hoàng cung và ...

Thành ngữ Trung Hoa: Kinh Cung Chi Điểu

Những câu chuyện về thành ngữ Trung Hoa Trong lịch sử 5000 năm của nền văn minh Trung Hoa, thành ngữ luôn là một viên ngọc sáng trong kho tàng ngôn ngữ Trung Hoa. Chúng thật ...