Văn hóa

Bài học vô giá của một hoàng đế

Nhìn chung trong lịch sử, việc có được hay đánh mất những người hiền tài có quan hệ mật thiết đối với sự an nguy của quốc gia. Thời đại của vua Đường Huyền Tông là ...

Đền thờ Phật trên núi ở Indonesia

Borobudur là ngôi đền Phật giáo được xây dựng từ thế kỷ VIII ở miền Trung đảo Java, Indonesia. Tên Borobudur có nghĩa là “đền thờ Phật trên núi”. Ngôi đền có 6 tầng vuông ...

Bóng đêm là gì?

Dưới đây là một đoạn đối thoại giữa một vị cao tăng trong một ngôi chùa Phật giáo cổ và một người vô thần. Cao tăng: Thí chủ, chẳng hay có điều gì trên đời này ...

Lão Tử – ông tổ của Đạo gia

Biết Lão Tử sắp rời đi, viên quan đã yêu cầu ông để lại kinh thư cho trần giới. Lão Tử chấp thuận, và đã để lại 5000 chữ, trong kinh điển “Đạo Đức Kinh” ...

Viên sứ giả tài ba

Trong lịch sử, một công chúa lấy vua một nước khác để tỏ lòng giao hảo không phải là chuyện lạ. Một ví dụ điển hình là trường hợp công chúa Văn Thành của nhà ...

Làm việc thiện Trời sẽ ban phúc thọ

Nhà sư vui mừng nói với chú tiểu rằng Thiên thượng đã thưởng cho cậu thêm dương thọ. Chú tiểu được tăng thêm dương thọ Ngày xửa ngày xưa, có một nhà sư đã tu luyện ...

3 bức tượng bằng vàng

Viên sứ giả yên lặng, bởi vì câu trả lời hoàn toàn đúng. Ngày xưa, một nước nhỏ nọ phái sứ giả đến Trung Quốc và dâng lên ba bức tượng tạc hình người bằng vàng ...