Văn hóa

Luận về sự cao quý

Thế nhân đang theo đuổi sự cao quý, cao quý biểu hiện ở thế gian, một loại là có quyền lực, một loại là có tài lực, hoặc là kiêm cả hai loại. Nhưng chỗ ...