Văn hóa

Hoặc xuất chúng, hoặc tầm thường…

Khi bạn ý thức được sinh mệnh là trân quý đến nhường nào, bạn sẽ biết quý tiếc sinh mệnh. Nhưng phương pháp giữ mệnh tốt nhất không phải là dưỡng sinh, mà là khổ ...