Phương Tây

Tương Lai Thế Giới Qua Các Nhà Tiên Tri(3)

 NOSTRADAMUS ( 1503- 1566)              Nostradamus là tên La-tinh  hóa của Michel de Nostredame, bác sĩ và chiêm tinh gia  người Pháp , tác giả quyển Những Thế Kỷ  (Les-Centuries), một bộ sưu tập lừng danh những điều tiên tri của ông được xuất bản năm 1555 . Nhắc đến các ...