Bí Ẩn Thế Giới

Chùa Trúc Lâm ở không gian khác

Xưa nay, chúng ta thường được nghe kể về những người tu luyện có phép thần thông quảng đại, thoắt ẩn thoắt hiện… Ngày nay, các nhà khoa học cũng đã tin rằng có tồn tại không ...