Hôm 12/1 vừa qua là ngày Trăng tròn đầu tiên của năm 2017, đồng thời sao Kim cũng sáng nhất trong 8 năm qua. Các sự kiện thiên văn này diễn ra ngay trước ngày 13 thứ Sáu, khiến nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo nhớ đến một đoạn Kinh Thánh và tin rằng ngày tận thế sắp đến.

Nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo tin rằng ngày tận thế sắp đến. (Ảnh: Getty)

Ba sự kiện này nếu xảy ra riêng lẽ thì sẽ không có gì đáng nói, nhưng khi kết hợp thì chúng lại dấy lên những lo ngại về ngày tận thế đang đến gần.

Nhiều người nhớ đến đoạn 21:25 của Phúc âm Lu-ca trong Kinh Thánh: “Sẽ có các điềm lạ trong Mặt trời, Mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển và những con sóng vỗ ầm ầm“.

Trăng tròn và sao Kim đặc biệt sáng có thể là “điềm lạ trong Mặt Trăng và các ngôi sao“, và lễ nhậm chức của Donald Trump vào vài ngày tới và căng thẳng gia tăng giữa các nước trên khắp thế giới có thể là “sầu não của các quốc gia“.

Ngày tận thế, kinh thánh,

Một người dùng mạng đã viết trên Facebook: “Chúng ta cần phải sẵn sàng mọi lúc bởi vì thực tế là sắp đến ngày tận thế“.

Một người khác nói thêm, “Chúa Jesus sẽ phá vỡ bầu trời và đưa những đứa con của ngài về nhà sớm hoặc thậm chí ngay bây giờ. Thế giới đang tìm vị cứu tinh ở sai chỗ“.

Vì vậy xảy ra sự phân hoá, hận thù và chiến tranh… Không chỉ là những cuộc chiến giữa các nước, mà còn gồm cả cuộc chiến trong gia đình, cuộc chiến với chính phủ, chiến tranh giữa các thế hệ, cuộc chiến trong hôn nhân, chiến tranh trên đường phố, chiến tranh xảy ra ở khắp nơi bạn nhìn thấy“.

Iris, theo Express