03-06-2011 10:07

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

* Giới thiệu bài phân tích Sấm Trạng này của tác giả : Hoàng Hoa Lệ Đông Nam Á để tham khảo.

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

Hoàng Hoa Lệ Đông Nam Á

Phần I

Chép theo cuốn “Sấm Trạng Trình” của Đông Nam Á, xuất bản năm 1964 ở Sàigòn.(Tư Liệu Sưu tầm), (Cấm trích diễn theo các câu trong sấm ký)

Tập trường thiên này luận giải sấm ký rất đầy đủ, trích nghĩa từng câu:

Mỗi câu có thể luận một chế độ hoặc một người quyền cao chức trọng. Trong sấm ký, nhiều câu đã ứng nghiệm đúng với nhiều hoàn cảnh của nước nhà. Từ nhà Đinh đến nhà Nguyễn Từ Pháp thuộc đến Nhật thuộc Cuộc chiến tranh Việt-Pháp.

Chế độ cộng sản ngày nay mới xuất hiện vậy mà trước 500 năm trong sấm của cụ Trạng Trình đã ghi tường tận khiến chúng ta khâm phuc vô cùng.

Sự thay bậc đổi ngôi của các vua chúa , đến việc người đàn bà làm cho xã hội xáo trộn thời kỳ hiện tại cũng thấy xuất hiện ở trong tập sấm ký.

Chúng ta người dân Việt cũng như nhân loại trên thế giới hiện tại đang phập phòng lo sợ về cuộc chiến tranh thứ ba, một thứ chiến tranh khoa học đầy kinh khủng để kết thúc tạo nền độc lập chung liệu có thể bùng nổ hay sẽ ra sao, xin coi ở đây sẽ rõ.

Để gây đức tin chắc chắn chúng tôi lại biên bài giáng bút của chúa Liễu Hạnh trong đời Đức Vua Thành Thái cầu hỏi và có giảng luận rõ ràng để các bạn có đủ tài liệu khi coi tập sách này.

SẤM TRẠNG TRÌNH

Sấm Ký là một danh từ báo trước một chuyển biến hoặc chỉ về những việc có tính cách quốc gia mai sau. Nó thay cho một tiếng động (sấm sét) nó báo hiệu trước, để chúng ta có một đức tin vào vận độ thịnh suy bĩ thái mà nép mình ẩn tránh hoặc cố gắng phấn đấu để thành đạt điều sở nguyện. Sở luận trên chúng ta tất thấy tầm quan trọng của vấn đề sấm ký vì nó là cái mốc cho nhân loại, khi cần phải đi trên

con Đường Đời khúc khuỷu Tin Sấm Ký nếu nội tâm không sáng suốt tất sai lạc rất mơ hồ, tin nhảm.

Khi đó, nếu chúng ta chịu tìm hiểu về gía trị của những vị đã có tài hiểu biết được Đạo Trời vận Đất rồi ghi lại các lời mà không phải vì lợi vì danh thì tại sao còn có thể là nhảm nhí quàng xiên; cho nên chúng tôi thiển nghĩ rằng:Sấm ký có hữu hiệu nhưng tìm hiểu nó đã khó khăn mà nếu không hành động phù hợp thì còn gây tai hại không nhỏ, sự lầm lẫn phần chính do lòng tham lam ích kỷ gây ra vậy. Sấm ký có nhiều câu nhiều việc, lúc nó chưa xuất hiện tưởng như vô lý vô nghĩa phải chăng đó là cái kho tàng bí mật chứa đựng nhiều hiểm hóc sâu xa? Có như vậy sự khám phá của Sấm ký mới gọi là kỳ lạ.

Nước nhà từ thời có sử sách đến nay mới được có hai vị biết nổi quá khứ vị lai về vận độ của đất nước:

1_Chúa Liễu Hạnh (Bà chúa đền Sòng Thanh hóa Chúa Liễu thường hiển đồng lấy thơ và tản tự để trả lời mọi việc khi có người thành tâm cầu khẩn.

2_ Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng trình (tước Trình Quốc Công) cụ đỗ Trạng nguyên thời nhà Mạc kiêm chức Thái Bảo triều hậu Lê. Lời sấm của hai vị “Tiên Thánh” phần nhiều nói về vận độ trong nước mà từ đó tới nay ít ai thấy sai lầm cho nên nhân gian truyền tụng hầu như bất diệt nó mặc nhiên không có ai chủ xướng. Nói vậy đủ làm nền tảng cho đức tin về sấm ký mà không phải chỉ riêng phần dân tộc Việt Nam là có nhân tài hay là mê tín!.

Thế giới cũng đều đã có các bực tiên tri từ thời xa xưa như Kim Tự tháp và các lời ghi trong tháp đó ở Ai cập. Luận qua sự lợi ích quan trọng của sấm ký chúng tôi thử

nêu một vài câu mà hiện tại thường có nghe các bà già ru cháu, trẻ nhỏ ru em:

Ai ơi! chớ vội làm giàu!

Thằng tây nó tếch thằng tàu nó sang!

Ngày nay ở Bắc phần có các cố vấn của Mao trạch Đông và những con người giàu có , suốt đời ky cóp bót nặn rồi bị đấu tố có phải là điển hình cho hai câu đó hay  chăng? Để tỏ các lời sấm được có đủ cho chúng ta cảm thấy sự linh nghiệm khi xưa ai ai cũng thường đọc 4 câu đồng dao, nói đích danh về nhà Nguyễn sẽ chuyển động vì chiếc ngai vàng mà trước đây 5,6 mươi năm trong dân chúng đọc cho nhau nghe như cơm bữa là:

Bao giờ Sen mọc biển đông

Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

Bèo sen Nhật bản nở đầy đó là báo hiệu vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị đi đầy vua Duy tân lại là con vua Thành Thái khiến cho chữ Cha con đúng sát với hoàn cảnh Ra đi mà nhà Nguyễn còn chưa tuyệt dứt, quyền hành địa vị cao trọng trong dân ta, cho nên Nguyễn đi thì Nguyễn lại về vua Đồng Khánh được lập lên rồi truyền cho vua Khải Định vua Bảo Đại kế ngôi “Thiên Tử” Người ta lại ngạc nhiên và hoài nghi cho là câu đồng dao có vẻ hoang đường hoặc có một nhà cách mạng nào bí mật đặt ra câu:

Bao giờ trúc mọc quanh thành

Cha con nhà Nguyễn tan tành như tro

Câu đồng dao này phải chăng đã chỉ về việc nền Cộng hòa đầu năm 1955 lật đổ chính phủ Bảo Đại. Sự kỳ lạ hay là ngẫu nhiên trên Ấn Kiếm lấy khóm Trúc làm biểu hiệu trong mọi công văn của thời này (Cộng Hòa). Trúc đã mọc trên giấy, Ngôi vua họ Nguyễn đã cáo chung.

Nhưng thời vận nước nhà còn nghiêng ngửa. Những người hằng lưu tâm đến vận mệnh củaTổ quốc tất nhiên phải băn khoăn suy nghĩ để tìm hiểu các điều quan hệ

đó. Sự tìm hiểu tất nhiên không dễ dàng nhưng chúng ta cố gắng xét các lời trong cuốn sấm Trạng trình thì tất cũng giúp cho phần nào ích lợi. Có một điều mong các bạn thông cảm cho chúng tôi về mọi lẽ nông cạn, thiếu sót hay hoặc vì mỗi ý tưởng về sự hiểu biết nó không đồng đều tùy do từng cá nhân nhận định..

Tin tưởng về Sấm Ký hoặc không chấp nhận vấn đề này chỉ có thể ở những bộ óc như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mới lĩnh hội hoặc nhận định nổi sự sai lầm, bộ óc tầm thường của chúng tôi không thể nào dám đem ra mà so sánh. Cho nên điều mà luôn luôn khiến chúng tôi phải tôn trọng là: Thấy sao, chép vậy. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này chúng tôi hy vọng sẽ giúp một phần nào về vấn đề kê cứu về Sấm Ký.

ĐÔNG NAM Á.

TRƯỜNG THIÊN SẤM TRẠNG

Một nhà lý số đại tài

Một vị thầy các tay vương bá

Một Gia cát Lượng của Việt Nam

TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM (tục gọi Trạng trình)

Cụ quê ở làng Cổ Am, nay thuộc tỉnh Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương cụ học rộng tài cao có thiên năng về khoa Huyền Bí cụ may mắn gặp được thày Tàu truyền dạy thêm mọi phương sách của phép màu nhiệm là pho Thái Ất Thần Kinh. Thày của cụ đã phải hạ câu: An Nam Lý Số, hữu Trình truyền, “người Việt Nam có tài về số lý chỉ có ông Trình mà thôi”

Đời cụ thường làm thày các tay vương bá, nhưng lời Sấm của cụ để lại cho hậu thế thảy đều đúng như hoàn cảnh ít khi sai lầm. Nhưng Sấm Ký là một việc bí hiểm nên người đời sau ít có ai đoán đúng, hoặc giả có một vài người hiểu rõ thì cũng chỉ trong một phạm vi chật hẹp vì nó không có phương tiện phổ biến như báo chí của thời nay. Vì vậy chúng tôi luận trích từ câu trong bài Trường Thiên để được dễ dàng phần nào trong vấn đề tìm hiểu về mọi việc do Sấm Ký ghi Tuy nhiên, sự sai lầm không thể tránh được vì lời Sấm bí hiểm tựa như một bài toán mật cho muôn thuở phải tìm hiểu mãi mãi.

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

Phần I

1_Vận lành mừng gặp tiết lành

2_Lấy trong dịch biến trở thành nên câu

3_Một câu là một nhiệm màu

Anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao

Tại vì sao mây che Thái Ất

Thuở cung tây xe nhất phù lên

Việt Nam khởi tổ gây nên

Lạc Long ra trí đương quyền một phương

Thịnh suy bỉ thái chẳng thường

Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

11_Đến Đinh Hoàng là ngôi cửu ngũ

Mở bản đồ rũ áo chắp tay

13_Ngũ đao phút chốc đổi thay

14_Thập bát tứ giấy quyền đà nổi lên

15_Đông A âm vị nhi truyền

16_Nam phương kỵ mộc bỗng liền lai sinh

17_Chấn cung khôn chống trường thành bên cho

Đoài cung vẻ rạng trăng thu

Ra tay mở lấy đê đô vẹn toàn

21_Sang cửu thiên ấm vừng vừng hồng nhật

22_Dưới lấn trên ăn vận uống quen

23_Sửa sang muôn vật cầm quyền

24_Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho

25_Kìa liệt vương khí hư đồ ứng

26_Mạc cưỡng hầu ông ổng tranh khôn

27_Trời sinh ra những kẻ gian

28_Mặc đổi phép mặc ngoan tham tàn

29_Áo vàng ấm áp đã hay

30_Khi xui đắp núi khi sai xây thành

31_Lấy lạc đièn làm công thiên hạ

32_Được mấy năm đất lở giếng mòn

33_Con yên anh ách tranh khôn

34_Vô gia mở hội mong tôn làm chùa

35_Cơ trời xem đã mê đồ

36_Đã đổ lại muốn đổ mơ cho người

37_Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn

38_Suốt vạn dân cùng giận nhân thân

39_Dưới trên dốc chí lo toan

40_Những đứa bán nước bán quan làm giàu

41_Trông rủ nhau làm mồi phú quí

42_Mấy trung thần có ý an dân

43_Đua nhau làm sự bất nhân

44_Đã tuần rốn bể lại tuần đầu non

45_Dư đồ chi ãe kiến khôn

46_Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau

47_Vội sang giàu giết người lấy của

48_Sự có chăng mắc nợ ai đòi

49_Việc làm bất chính tơi bời

50_Mình ra bỗng lại thấy thôi bây giờ

51_Xem tướng đã già ra trước

52_Còn hung hăng baọ ngược quá xưa

53_Cuồng phong cả sớm liền trưa

54_Dạ dân cửu khúc con thơ thi đề

Dẫn Giải:

Câu1 và 2 _câu này ý cụ nói lúc nhàn tản tĩnh mịch cụ lấy phép bói Dịch ra tìm hiểu vận mạng của nước nhà mai sau.

Câu 2-3_ ý nói người đời phải suy đóan bằng mọi lẽ cố gắng sáng suốt mới mong thấu hiểu nổi.

Câu 11_Cụ thử bói về nhà Đinh xem có phải đúng hay không chỉ có tìm về quá khứ để rút mọi minh chứng để quyết định tương lai một cách chắc chắn.

13_Sư chỉ về nhà Lê, Lê Đại Hành

14_Chỉ về họ Lý (Lý Công Uẩn)

15_Chữ A bên Đông chỉ về nhà Trần làm vua

16_Câu này ý nói cây sống lại tức nhà Hậu Lê

17_Chấn cung chỉ nhà Tây Sơn

18_Ý nói không lâu dài

21_ ý nói mặt trời đỏ chói chang hoặc chỉ về thời gian Nhật Bản sang chiếm nước ta vì cờ Nhật có biểu hiệu mặt trời. Từ câu 22 đến 54 tả cảnh loạn ly thiên tai địa biến và các tay tàn bạo hại dân hại nước chăng?

55_Ấy Tần Vương ngủ mê chẳng biết

Để vạn dân dê lại giết dê

57_Luôn năm chật vật đi về

58_Âm binh ở giữa nao hề biết đâu

Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng

Cùng một lòng trời chống khác nào

Xem người dường vững chiêm bao

Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

Một gốc thanh làm tâm chúng quỉ

Đua một lòng ích kỷ hại nhân

65_Bốn phương rồ rộ hồng trần

66_Làng khua mõ cá làng phân điểm tuần

Tiếc là những xuất làm sao

Giục khua loài thỏ cáo tranh nhau

Nhân đành trốn hết đâu đâu

Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

71_Hùm già lạc dấu khôn về

72_Mèo non chi chí tìm về cố hương

Chơn dê mong khỏi tiêu tường

Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

Nội thành hoảng hốt hư kinh

Đầu khỉ tin xứ chẻo thành lại sang

Bỏ mồ hôi, Bắc giang tại Mã

Giữa hai xuân, bống phá tổ long

Quốc trung kinh dụng cao không

Giữa năm vả lại khiêm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên đường

Chẳng yên thì cũng bất tường chẳng không

Thủy binh cờ phấp vân hồng

Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85_Đứng hiên ngang đố ai biết trước

86_Ấy Bắc binh sang việc gì chăng

87_Ai còn khoe trí khoe năng

88_Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi

89_Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90_Bỗng nhiên người giá họa cho dân

91_Muốn bình sao chẳng lấy nhân

92_Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

93_Đã lên sĩ Hoàn Linh đời Hán

94_Đúc tiền ra bản tước cho dân

95_Sun soe những đắp cạy quân

Chẳng ngờ thiện ác xoay vần đã công

Máy hóa công nắm tay để ngó

Lòng báo thù ai thuở đã nguôi.

Dẫn giải:

Câu 55 _ Hoặc có thể chỉ về bà Nhu ông Diệm đã giết mất nhiều nhà quốc gia chân chính?

Câu 57_Tả sự khốn cùng của nhân dân

Câu 58_ Câu này khó hiểu, hoặc chỉ về V.M chuyên đánh đêm xuất hiện như ma quái.

Câu 65_Ý nói khói bụi mịt mù , tượng trưng cho sự xáo trộn trong xã hội.

Câu 71_Có người giảng chữ Hùm già là chữ về ông Hồ Chí Minh, sự ngẫu nhiên của ngày nay thiên hạ gắn cho ông là cáo già, ám chỉ sự giảo quyệt của ông ta.

Câu_72_Có người giảng: Chỉ về việc ông Bảo Đại thoái vị lại về làm Quốc trưởng ở khoảng năm 1948-1954. Vì họ căn cứ ở chữ Gia Miêu là quê hương phát tích ra nhà

Nguyễn mà chữ Miêu là mèo.

Câu 85 và 86_ Chỉ việc quân Trung Hoa sang nước ta

Câu 87-88_Phải chăng ám chỉ giai đoạn Việt Minh tiêu diệt các phần tử quốc gia và bắt các người buôn bán gán tội tiếp tế cho địch

Câu 89-90_ Giai đoạn loạn ly sinh nhiều chuyện quái đản như V.M đem mìn đến chôn để tây vào đốt nhà giết người chẳng khác gieo tai vạ cho nhân dân.

Câu 91-92_Ý cụ muốn nói phải lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa lòng dân

Câu 93_Ý nói nước ta sẽ loạn ly tam phân ngũ liệt tựa đời Linh, Hoàn đế ở thời Tam Quốc bên Tàu.

Câu 94-95_Ý nói sự đúc tiền ra và cậy vào quân đội để uy hiếp người ta.

A

Phần II

100_Thung thăng tưởng thấy đạo trời

Phù Lê diệt Mạc nghĩ dời quân ra

Cát lần bốn bể can qua

103_ Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về

104_Quân hùng tướng mạnh đầy khe

105_Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

106_Bây giờ càng khôn ai ơi

107_Quỷ ma chật vật biết trời là đâu

108_Thương những kẻ ăn rau ăn rưởi

109_Gặp bước cùng con cái ở đâu

110_ Báo thù ấy chẳng sai đâu

111_Tìm non cỏ rẫy chừng sau mới toàn

112_Xin những kẻ hỏa lòng sự chúa

113_Thấy đâu hơn thì phụ thừa ân

114_Cho nên phải báo trầm luân

Ăn khôn mới được bảo thân đời này

Nói cho hay khảm cung rồng giậy

Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

Chữ rằng lục bát nguyện gian

Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

121_Hễ nhân kiến đã dời đất cũ

122_Thì phụ nguyên mới trổ binh ra

123_Bốn phương chẳng động can qua

124_Quần hùng khắp xứ điều hòa làm tôi

Bấy giờ rộng mở quy khôi

Thần châu cả thu mọi nơi vẹn toàn

Lại nói sự Hoàng đã định Tây Phong

Làu làu thế giới sáng trong

130_Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương

Rõ sinh tài lạ khác thường

132_Thuấn Nghiêu là trí, cao quang cập tài

Xem trời ý có lòng khai thánh

Dốc sinh hiền điều định hôm mai

Chơn đầu thấy những vĩ sao cả

Dùng ở tay phụ tá vương gia

Bắc phương chính khí sinh ra

Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai

Song thiên nhật nguyệt sáng soi

Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Đời nay Thánh kế vị Vương

Đủ no đạo đức Văn chương trong mình

Uy nghi trang mạo khác hình

Thác cư một góc kim tinh phương Đoài.

Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi

Chờ cơ sẽ mới ra tài giúp dân

Binh thư mấy quyển kinh luân

Thiên văn địa lý nhân luân cũng mầu

Người biết đâu anh hùng hẳn biết

Xem sắc mây đã biết thành long

Thánh nhân cư cổ thủy cung

Quần thần đã định xin lòng chớ tham

Lại dần dần tự am chí cả

154_Chớ vội vàng tất tả chạy rông

155_Học cho biết lý cát hung

Biết hương hội cổ chớ dùng làm chi

Hễ trời sinh xuống phải thì

Bất kỳ nhi ngộ mạng vì tường trong

Kìa những kẻ vội lòng phú quý

160_Xem trong mình một lý điều không

Dẫn giải:

Câu 100:_ Ý nói sự lợi dụng tiếm quyền như Chúa Trịnh giả danh phò Lê

Câu 103_Chỉ về việc nhiều người tài giỏi

Câu 104_Ý nói cũng có nhiều kẻ khoe khoang

Câu 105-113_ Tả cảnh lầm than, cơ cực của dân chúng trong thời ly loạn đã sản sinh ra bao kẻ bạo tàn thay đen đổi trắng phản bội giống nòi tựa như một xã hội toàn giống ma giống quỷ sứ

Câu 114_ Có ý khuyên người nên ăn ở cho có ý tứ giữ gìn đạo lý để cho thân vẹn toàn

Câu 121_ Có ý nói người ta phải bỏ chỗ cũ đi nơi khác

Câu 122_ Chỉ về quân đội của một vị chân tài lộ diện.

Câu 123_ Chủ trương không phaỉ đánh nhau bằng súng đạn.

Câu 124_Thu phục được các bậc anh hùng

Câu 130_Tả tướng mạo vị Chúa tể đó có nét oai hùng kỳ lạ khác thường

Câu 132_ Sự sửa sang nền cai trị mà dân được hưởng

cuộc sống thái bình yên ổn tựa như vua Nghiêu Thuấn thuở xưa

Câu 154-155_Khuyên răn chớ có tham danh tham lợi mà không có tài năng chi e khó thoát tai nạn.

Câu 159-160_ Có kẻ xui dục hai bên đánh nhau để nó ở  giữa thủ lợi, tựa cảnh con Trai con Cò găng nhau rồi bị Ngư ông bắt được cả đôi. Hoặc có thể chỉ về việc quân

Cách Mạng (Phục quốc) cụ Trần Trung Lập (1940) tin theo quân Nhật về đánh Lạng Sơn. Sau Nhật Bản ký cùng Pháp lại đánh tan quân của cụ Trần Trung Lập bị tan cụ bị chết.

161_Ví dù có gặp ngư ông

162_Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

163_Xin khuyên đấng thời trung quân tử

164_Lòng trung nghi ai nhớ chi tinh

165_Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh

166_ Thái Nhâm Thái Ất trong lòng cho hay

167_Văn thi luyện nghiên bài quyết thắng

168_Khen tử phòng cũng đấng Khổng Minh

169_Võ thông yên thủy thần kinh

170_Được vào trận chiến mới rành biến cơ

171_Chớ vật vờ quen loài ong kiến

172_Biết ra tay miệng biến nói không

173_Ngỡ hay gặp hội mây rồng

174_Công danh choi chói chép trong vân đài

175_Bây giờ phí sức chí trai

176_Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

177_Nặng lòng thức cổ vi kinh

178_Cao tay mới biết gẫm tinh năm nào

179_Trên trời có mấy vì sao

Dư lộ hiện tượng anh hòa đôi nơi

Nước nam thường có thánh tài

Ai không xem mấy hôm mai mới tường

Sơ mấy lời để tặng kim quy

Cho hậu lai có chi sẽ rõ

Trước là biết nẻo tôn phò

Sau là cao trí biết lo mặc lòng

187_Xem cung đoài đến thời bất tạo

188_Thấy Vĩ tinh liệu đảo cho mau

189_Nguôi lòng tham tước tham giàu

190_Tìm nơi thâm hiểm mới hầu bảo thân

191_Trẻ con mang lệnh tướng quân

192_Ngỡ oai đã dậy, ngỡ nhân đã nhường

193_Ai lấy gương vua U thuở trước

194_Loạn vì ru tham ngược bất nhân

195_Bốn phương ong khởi lần lần

196_Muôn sinh bá hộc cầm quân giấy loàn

Man mác một đỉnh Hoàng sơn

Thừa cơ liền mới khởi cơn phục thù

Ấy là những binh thư thái thái

Lòng người xui ai nấy biết ru

Dẫn giải

Câu 161-179:_Ý khuyên phải tự tin ở mình mà phải học cho đầy đủ mọi phương diện, có tài thao lược như Gia Cát, Trương Lương mới hy vọng thành công.

Câu 187_Ý nói xem xét ở phương Đoài tức tây nam phương mà thấy thời cơ chưa thuận tiện (bất tạo) thì:

Tiếp câu 188_ Khi thấy sao chổi, hoặc các hiện tượng kỳ lạ (như mây mù, bão tố lạ lùng, là lúc nên tháo bỏ hoặc khước từ địa vị) ngay kẻo nguy nan

Câu 189_Đừng tiếc tham chức vụ tiền tài nữa.

Câu 190_Thâm hiểm có chỉ thể luận ở sự giữ gìn mọi hành động cho kín đáo,liệu xét sự tin tưởng từng người mà ta cộng tác

Câu 191_Ý nói trong chính quyền có loại con nít cũng đảm nhiệm công vụ (câu này xét có thể ứng cho Chủ Nghĩa Cộng Sản, đã lợi dụng thiếu nhi vào mọi công tác?)

Câu 192_Chú ý cho biết sự thất bại, nửa chừng (Ngỡ) do sai lầm hoặc tại vận trời?

Câu 193_Phải chăng ứng vào thời ông Diệm, có bà Nhu thâu tóm quyền hành, tựa như U Vương mà mù quáng nghe nàng Bao tự mà thân tan nghiệp đổ

Câu 194 -195_(Phải chăng Chủ Nghĩa Nhân Vị giả hiệu) đã khiến cho nhân dân phẫn uất và vì vậy nên phát sinh ra cảnh đẫm máu ở Huế.

Câu 196_Biển người biểu tình và phải chăng ứng vào việc  ông Diệm Nhu, phá đền ngày 20-8 năm Quý Mão.

201_Phá điền đầu khí cuối thu

Tài binh mới động thập thò liền sang

Lọ chẳng thương trăm năm khôn xiết

Vả lại thêm hung kiết mất mùa

Lưu tinh hiện trước đôi thu

206_ Bấy giờ thiên hạ mây mù dư năm

207_Coi thấy những sương sâm tuyết lạnh

Loại bất bình tranh mạnh hung hăng

Thành câu cá lượn tưng bừng

Kẻ ngăn Đông hải người rừng Bắc Lâm

211_Chiến trường chốn chốn cát lầm

Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chính nguyệt hồng tư giá

Lợi, đàn dễ tranh tá đôi nơi

Đua nhau đầu tháng quần lê

Bấy giờ thiên hạ khốn bề tựa nương

Kẻ thì phải thuở hùng hoan

Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan

Kẻ thì mắc thuở hung tan

Kẻ thì bận của bôn toàn khốn mình

Muông vương dụng tổ can tranh

Diêu trì làm chước xuất binh thủ thành

Bời bời đua mạnh tranh hành

Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày.

Bể thành cá phải ẩn cây

Đất bằng nổi sóng cát bay bụi mù

Nào ai đã dễ nhìn ư

Thủy chiến, bộ chiến mặc dù đôi phen

Cây bay là lửa đốt ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

Làm sao cho biết nơi nào bảo thân

Đoài phương thực có chân nhân

Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Tìm cho được chốn được nơi

237_Thái Nguyên một dải là nơi trú đình,

Bốn bề núi đá rêu xanh

Một đường tiểu mạch nương mình đây an.

240_ Hễ đông nam nhiễu phen tan tác

241_Lánh cho xa kẻo mắc đao binh

242_Bắc Kinh mới thực Đế kinh

243_Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào

Chim Hồng vỗ cánh bay cao

Tìm cho được chốn mới vào thần kinh

Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Đua nhau lòng tranh chiến giục nhau

Vạn dân chịu thuở âu sầu

Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho

Cấy cầy thu mãi thời mưa

Bây giờ phá ruộng lo chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tướng trời biết đường đời trị

Ngẫm về sau họ Lý xưa nên

Giống nhà dễ thấy dấu truyền

Gẫm xem bốn báu còn in đời đời

Thần quy cơ nỗ ở trời

Để làm thần khí thuở nơi chí trường

Lại nói sự Hoàng Giang sinh Thánh

Sông Bảo giang thiên định ai hay

Lục thất cho biết ngày đây

Phụ nguyên ấy thực, ở đầy tào khê

Dẫn giải:

Câu 201_Chỉ về các nước phái sang về vụ Phật giáo bị đàn áp ngày 20-8-63

Câu 206-207_ Mọi hiện tượng như phật hiện mặt trời quay lộn mà hỏng các luồng điện ở giai đoạn ngày 9-10 năm 63 (tin báo Anh cho biết vì mặt trời bị nhám nên các luồng điện bị ngưng và mất hữu hiệu)

Câu 211_ Phải chăng là ứng vào cuộc nội chiến?

Câu 237_Ý nói đất Thái Nguyên sẽ là nơi tạm trú của một chính phủ nào đó” VC có tuyên bố lấy Thái Nguyên làm thủ đô Lâm thời”

Câu 240_Chỉ về phương đông nam sẽ loạn ly nhiều phen

Câu 241_Khuyên nên ẩn tránh những chỗ có thể gần mặt trận.

Câu 242_Có lẽ sẽ có một chính thể ở bắc phương

Câu 243_Có lẽ chủ ý luận về một người nào đó tài giỏi giúp dân giúp nước, nhưng không dự chính quyền. Hoặc chỉ ứng về Chủ Nghĩa Cộng sản có những con người quan trọng đứng ngoài chính phủ mà giật dây?

còn tiếp…

>> TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM (tiếp)

Theo Thuquan

Theo Người đưa tin

Bài liên quan

Loading
Có 5 lời bình
  • Cai nay minh da tim lau lam.
   Cam on ban da post len.
   Chuc ban vui ve va` tiep tuc post them nha..

   Rat mong doi…

   T.P.

  • đã tìm thấy bảo giang môn ở phía bắc đúng như trạng tả

  • Mình đã từng nghe bài thơ như sau:
   Nha Trang là Bảo Giang môn
   Là nơi thánh địa Phật môn ra đời
   Lỏng Hoa giáo chủ đến thời
   Anh hùng thiên hạ đến nơi kiếm tìm

   ***********
   Lại còn có bài thơ:

   Long Hoa giáo chủ minh vương
   Lập đời minh chúa thượng ngương cứu đời
   Tuỳ duyên tuỳ phận tuỳ thời
   Thành tâm tha thiết Phật Trời chỉ cho

  • Longhoahoithuong.org được khai sinh ra từ phaptangpgvn(6huỳnh thúc kháng,nt)
   Chính vì NT có Phật thị hiện nên bão bao năm qua kg bị tàn phá nặng.
   Người khai ra Longhoa đang ở Mỹ và có đệ tử ở châu Âu,châu mỹ,châu úc và saigon.
   Tôi còn biết thêm câu thơ tiếp

  • Đố ai gẫm được mới gan a Tài …!!!.??? Hihihi tâm lành mới có tuyết lành.

Bình luận
Lời bình của bạn
icon_wink.gif icon_neutral.gif icon_mad.gif icon_twisted.gif icon_smile.gif icon_eek.gif icon_sad.gif icon_rolleyes.gif icon_razz.gif icon_redface.gif icon_surprised.gif icon_mrgreen.gif icon_lol.gif icon_idea.gif icon_biggrin.gif icon_evil.gif icon_cry.gif icon_cool.gif icon_arrow.gif icon_confused.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif